Baby
Groei mood picture

Groei

Of je kind goed groeit, kun je bekijken door gewicht en lengte in te vullen in een groeidiagram. Bij kinderen tot vier jaar meet de medewerker van de Jeugdgezondheidszorg bij ieder bezoek het gewicht en de lengte van je kind. Op latere leeftijd maken kinderen een groeispurt door.

Vlak na de geboorte

Je baby wordt direct na de geboorte gewogen. Vaak daalt het gewicht van je baby in de eerste dagen. Maar aan het einde van de kraamtijd weegt je baby meestal weer evenveel als vlak na de geboorte.

Groeidiagram

Om de groei van je kind te volgen kun je een groeidiagram gebruiken. De middelste lijn in een groeidiagram geeft de gemiddelde lengte of het gemiddelde gewicht van kinderen van een bepaalde leeftijd aan. De buitenste lijnen geven het bereik aan waarbinnen het grootste deel van de kinderen zit.

Er bestaan verschillende soorten groeidiagrammen. Op TNO.nl en in de GroeiGids app vind je de diagrammen die gebaseerd zijn op alle kinderen in Nederland. Valt jouw kind buiten de buitenste lijnen in het groeidiagram? Bespreek dit dan met jeugdarts of de huisarts.

Wat is een normale groei?

Het is logisch dat bijna geen enkel kind precies de gemiddelde lijn volgt. Belangrijk is de eigen groeilijn van je kind. Hoe je kind groeit is afhankelijk van de lengte en de afkomst van de ouders. Vlakt de groeilijn van je kind af of komt er een knik in, bespreek dit dan met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. Zij zullen je zo nodig naar de kinderarts verwijzen. Wijkt een kind fors af van de eigen groeilijn, dan kan er sprake zijn van een groeistoornis.

Kijk het filmpje ‘De groeicurve’ van Groter Worden:

De youtube video wordt niet getoond omdat de cookies niet zijn geaccepteerd. Ga naar https://www.youtube.com/embed/4j3tkvGh1o8?si=MN6kHzmzCb3xlYyU om hem alsnog te bekijken.

Handige apps

  • GroeiGids app – leg de groei vast en kijk hoe lang je kind later ongeveer wordt.
  • TNO.nl – bereken hoe lang je kind ongeveer wordt.
  • Kindengroei.nl – uitleg over groeistoornissen.