Home
Redactie en content mood picture

Redactie en content

GroeiGids streeft er in het verlengde van en samen met de jeugdgezondheidszorg naar dat alle kinderen in Nederland zo gezond en veilig mogelijk opgroeien. Dit doen we door preventieve voorlichting te bieden aan ouders via een app, website, nieuwsbrieven op leeftijd en de GroeiGids 0-4 (zie Producten).
Op deze pagina is te lezen hoe de voorlichting (content) van deze producten tot stand komt en onderhouden wordt.

Inhoud content

De inhoud van onze content is alleen bedoeld voor ouders en gebaseerd op:

 • JGZ-richtlijnen
 • Evidence-based informatie zoals verzameld en bijgehouden door diverse bij JGZ-thema’s betrokken kennis- en thema-instituten
 • de JGZ-praktijk / ervaringen JGZ-professionals
 • Behoeften van ouders, bekend via meldingen van ouders en ons Ouderpanel

 Redactieproces en samenwerking

De GroeiGids-redactie bestaat uit een hoofd-/eindredacteur en een freelance tekstschrijver. Onze redactie actualiseert en verbetert de content continu op inhoudelijk en redactioneel. Wij verzamelen hiervoor input van:

 • diverse relevante landelijke kennis- en thema-instituten zoals het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, RIVM, het Voedingscentrum, Veiligheid.nl, Kenniscentrum Kraamzorg, Netwerk Mediawijsheid, Trimbos, NJi, landelijke oudervereniging Balans, Thuisarts en Rutgers;
 • onze redactieraad van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen;
 • meldingen over de content die wij binnen krijgen van diverse JGZ-professionals en -organisaties, andere zorgprofessionals en ouders.

Voorwaarden content

Voor het samenstellen van de content en de verwerking van input en meldingen en hanteert de redactie de volgende inhoudelijke en redactionele voorwaarden:

Aansluitend op JGZ

 • bevat preventieve basisinformatie over opvoeden en opgroeien;
 • verwijst voor individuele, verdergaande vraagstukken naar jeugdgezondheidszorg of de Ouderchat;
 • is ondersteunend voor JGZ-consulten en soms aanvullend/vervangend;
 • is voor àlle ouders (geen separate voorlichtingsproducten over specifieke onderwerpen of voor specifieke doelgroepen);
 • motiveert ouders tot actie.

Aansluitend op ouders

 • gaat in op dagelijkse zaken waar ouders tegenaan lopen (we plaatsen geen content bedoeld voor professionals).
 • gaat uit van de leefwereld, taal, behoeften en vragen van ouders;
 • gaat uit van eigen regie ouders;
 • versterkt eigen kracht (zij kunnen bijvoorbeeld zelf mijlpalen en groeigegevens bijhouden);
 • is waar nodig anticiperend omdat ouders niet altijd vooraf weten wat zal spelen in een bepaalde leeftijdsfase van hun kind (zoals in de GroeiGids 0-4 en nieuwsbrieven op leeftijd);
 • is waar relevant leeftijd-gericht (zoals in pushberichten in de app op leeftijd en indeling website);

Betrouwbaar

 • evidence-based/gebaseerd op richtlijnen waar voorhanden en waar niet voorhanden gebaseerd op breed gedragen praktijkkennis van de JGZ;
 • afgestemd op kennis van kennis- en thema-instituten en JGZ-professionals;
 • links voor aanvullingen en/of verdieping alleen naar door de overheid erkende landelijke publiekswebsites;
 • geen advertenties, branded content, links naar commerciële bedrijven of content waarin advertenties staan.

Toegankelijk

 • korte en overzichtelijke informatie;
 • alleen need-to-know informatie en uitleg;
 • toepasbare tips en adviezen;
 • B1-taalniveau, dus eenvoudige en begrijpelijke tekst-structuur, zinnen en woorden (komende tijd wordt de webcontent die onlangs is overgenomen ook omgezet in B1-taalniveau);
 • Indien voorhanden illustraties die de voorlichting ondersteunen.

Heb je vragen of opmerkingen voor de GroeiGids-redactie? Je kunt ons bereiken via info@groeigids.nl