Basisschoolkind
Slechte cijfers mood picture

Slechte cijfers

Sommige kinderen hebben op school moeite met de leerstof. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het niveau of het tempo te hoog of te laag is, of door leerproblemen.

Hoe kun je zelf je kind helpen?

Als je kind niet goed meekomt, kan het zijn dat de leerkracht huiswerk meegeeft om de achterstand weg te werken. Natuurlijk kun je je kind daarbij helpen. Het is daarnaast ook verstandig om contact te houden met de leerkracht. Wat thuis gebeurt heeft namelijk invloed op wat er op school gebeurt en andersom. Als school en ouders samenwerken, ondersteun je je kind het beste.

Hoe kan de leerkracht je kind helpen?

Scholen houden de ontwikkeling van hun leerlingen goed in de gaten. Dit doen ze door middel van testen, observaties en het leerlingvolgsysteem. Je mag als ouder deze informatie ook inzien. Als de leerkracht het idee heeft dat je kind achterloopt of een leerachterstand heeft, kan hij hier snel op reageren door je kind bijvoorbeeld meer individueel te begeleiden of door een remedial teacher in te schakelen.

Ook kan de leerkracht een zorgteam organiseren. Natuurlijk wel in overleg met jou als ouder. De school maakt dan met jou en uitgenodigde hulpverleners een plan om je kind verder te helpen.

Blijven zitten

Je kind blijft niet zomaar zitten. De meeste scholen zullen altijd proberen om kinderen te begeleiden en te helpen om een achterstand weg te werken. Als je kind toch achterblijft bij leeftijdsgenoten en er geen andere oplossing is, zou je kind een jaar over kunnen doen. Overleg dit goed met de leerkracht. Er zijn namelijk ook andere mogelijkheden. Denk hierbij aan een andere school, speciaal onderwijs of een lager eindniveau na groep acht.