Peuter
Emotionele ontwikkeling mood picture

Emotionele ontwikkeling

Ieder mens, en dus ook ieder kind, heeft gevoelens en kan die laten merken. Als kinderen zich emotioneel ontwikkelen, kunnen ze hun eigen gevoelens en die van anderen steeds beter herkennen en beschrijven. Dit wordt ook wel emotionele of sociale intelligentie genoemd. Ga je als ouder goed om met je eigen gevoelens en gedraag je je evenwichtig, dan geef je het goede voorbeeld.

Wat is emotionele ontwikkeling?

Sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling hebben met elkaar te maken. Kinderen leren rekening houden met anderen, zich houden aan regels, op hun beurt wachten, delen, samen spelen en nog veel meer sociale vaardigheden. Om dat te kunnen, moeten kinderen leren om hun eigen gevoelens en de gevoelens van anderen te zien, te begrijpen en ermee om te gaan.

Een peuter heeft alle gevoelens die wij ook hebben, maar begrijpt die gevoelens nog niet. Peuters kunnen er nog niet goed over praten. Ze moeten nog leren hoe ze gevoelens op een goede manier kunnen laten merken en zien. Dat is voor een peuter nog heel lastig.

Ik en de ander

Bij een goede emotionele ontwikkeling hoort ook zelfkennis, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Kinderen die zich emotioneel goed ontwikkelen, kunnen zich als ze wat groter worden goed inleven in anderen en daardoor goed met anderen samenwerken.

Je peuter ontwikkelt een eigen ik en merkt dat andere mensen ook gedachten en gevoelens hebben. Vanaf een jaar of 3 begint een kind zich stapje voor stapje een beetje in te leven in andere mensen. Dat gaat heel geleidelijk.

Hoe kun je helpen?

Als ouder kun je je kind helpen zich emotioneel goed te ontwikkelen.

  • Je legt een goede basis door interesse te laten zien in je kind en er voor je kind te zijn.
  • Laat je kind merken dat je van hem of haar houdt en reageer positief als het iets goed doet.
  • Laat zien hoe je je kunt inleven in gevoelens van anderen. Dat doe je door op gevoelens te wijzen en erover te praten. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Kijk, je zusje huilt. Ze is verdrietig, omdat ze haar knuffel kwijt is.’
  • Verwoord ook de gevoelens van je kind. Zeg bijvoorbeeld: ‘Je bent blij met die nieuwe pop, hè?’
  • Geef zelf het goede voorbeeld. Je kind leert van kijken naar jou. Vertel daarom ook waarom je iets doet.
  • Ook boekjes voorlezen helpt je kind te leren om gevoelens van anderen te herkennen en erop te reageren.