Peuter
Karakter mood picture

Karakter

Kinderen verschillen in hun manier van doen. Ze hebben allemaal een andere manier van zich gedragen. Dat wordt karakter, temperament of aard genoemd.

Voorbeelden van karakter

Sommige peuters passen zich makkelijk aan in nieuwe situaties. Andere kinderen raken snel van slag als iets afwijkt van een gewone dag en wisselen snel van stemming.

Er zijn peuters die langzaam op gang komen. Ze zijn afwachtend, kijken eerst hoe anderen iets doen of wachten tot hulp komt. Ze blijven het liefste bij je in de beurt, hebben meer tijd nodig om te wennen en zijn stil in een groep.

Sommige peuters zijn wat impulsief. Ze denken niet na voor ze iets doen, ze reageren zonder goed te luisteren, kunnen moeilijk stil zitten en zijn snel afgeleid.

Rekening houden met het karakter

Misschien zie je bij je kind ook een bepaald karakter? Stem je gedrag af op hoe je kind is. Een peuter die moeilijk went aan nieuwe situaties heeft bijvoorbeeld regelmaat nodig. Je kind weet dan wat er komt en kan zich daar op voorbereiden.

Is je kind soms te afwachtend?

Sommige kinderen kijken eerst een poosje voordat ze mee gaan doen. Daar is niets mis mee, als ze daar zelf tevreden mee zijn. Zie je dat je kind mee wil doen, maar dat eigenlijk niet durft? Dan is het fijn als je je kind hierbij helpt:

  • Geef je kind de kans om in het eigen tempo vertrouwd te raken met iets onbekends of nieuwe mensen. Leg uit wat er gaat gebeuren en stel je kind op zijn gemak.
  • Geef je kind voldoende tijd om na te denken, maar moedig wel aan om actief mee te doen.
  • Geef een complimentje als je kind antwoord geeft. Zeg regelmatig dat het niet erg is om fouten te maken, dat je iets mag proberen, dat je vragen mag stellen of hulp mag vragen.
  • Vertel je kind regelmatig waar het goed in is.  Je kind kan zelf al veel. Laat zien dat je daar vertrouwen in hebt.
  • Doe af en toe iets nieuws met je kind. Moedig je peuter aan om mee te doen en geef complimentjes als het goed gaat.

Is je kind soms te impulsief?

Sommige kinderen doen eerst iets en gaan er daarna pas over denken. Dat leidt soms tot ruzie of gevaarlijke situaties.  Impulsieve kinderen lijken ook moeite te hebben zich te concentreren en hun aandacht wat langer ergens bij te houden. Ze maken dingen niet af en beginnen snel weer aan iets anders. Herken je dit in jouw peuter? Je kunt je peuter helpen door te sturen.

  • Wijs je kind erop om even rustig te zijn of eerst goed te kijken.
  • Geef een complimentje als je kind nadenkt voordat het antwoord geeft.
  • Moedig je kind aan om iets af te maken.
  • Geef je kind een compliment als het iets afmaakt, vooral als iets moeilijk is, en als je kind zijn best doet of heeft gedaan.