Peuter
Taalachterstand mood picture

Taalachterstand

Je kind leert taal tijdens het spelen. En als je veel met hem of haar praat. Voorlezen is ook goed. Het kan dat je kind wat later is met praten. Ieder kind heeft zijn eigen tempo. Maar sommige kinderen gaan achterlopen met taal. Of ze leren niet goed Nederlands. Wat kun je dan doen? Denk bijvoorbeeld aan voorschoolse educatie.

Met peuters praten en lezen

Peuters leren sneller en beter praten als je veel met hen praat en speelt. Met je kind praten is ook goed voor de band tussen jou en je kind. Als je met je kind praat, is het belangrijk dat je goede zinnen maakt en veel verschillende woorden gebruikt. Praat niet in babytaal. Probeer de zinnen niet te lang te maken. Elke dag voorlezen is goed om je kind de taal te leren. Dat is ook gezellig. Zoek samen met je kind een leuk boek uit in de boekwinkel of in de bibliotheek.

Peuter die laat gaat praten

Misschien merk je dat andere kinderen sneller zijn met praten. Er zijn kinderen die al snel hun eerste woordjes zeggen en stap voor stap steeds beter leren praten. Andere kinderen beginnen later met praten, maar praten dan al meteen goed. Wanneer een kind 2 jaar is kan hij of zij meestal twee woorden achter elkaar zeggen. Zegt je kind nog niet veel? Let er dan ook op of je kind je wel begrijpt.

Moeite met taal leren

Als een kind langzamer leert praten en dingen niet begrijpt zoals andere kinderen, kan hij of zij een taalachterstand hebben. Ongeveer 1 op de 4 (25%) van de kinderen in Nederland heeft een achterstand in de taalontwikkeling.
Het kan bijvoorbeeld komen doordat je kind een tijd slecht hoort door oorproblemen.
Of dat je kind te weinig taal hoort. Dan is het veel moeilijker om de taal te leren. Het is belangrijk dat je als ouder veel met je kind praat, speelt en voorleest. Als je kind vaker taal hoort, wordt de taalachterstand vaak vanzelf minder.

Stoornis in taalontwikkeling

Als de taalontwikkeling van je kind achterblijft, kan dat komen door een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Bij een taalontwikkelingsstoornis gaat het leren van taal niet vanzelf, terwijl daar geen duidelijke oorzaak voor is. Ongeveer 5% van de bevolking heeft een taalontwikkelingsstoornis. Kijk op Kentalis.nl om dit bij je kind te herkennen. Een taalachterstand hoeft niet altijd door een taalontwikkelingsstoornis te komen. Er kunnen ook andere oorzaken zijn.

Kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond

Als je uit het buitenland komt, heb je waarschijnlijk een andere moedertaal dan het Nederlands. Praat zoveel mogelijk met je kind in de taal, die jij het best spreekt. Zo leert je kind die taal goed. Daarnaast is het voor je kind ook belangrijk om goed Nederlands te leren spreken. De meeste peuters leren het Nederlands snel. Het is belangrijk dat je je kind naar een speelleergroep gaat en daar misschien voorschoolse educatie krijgt. Daar besteden ze extra aandacht aan het leren begrijpen en spreken van Nederlands.

Zorgen over taalontwikkeling peuter

Praat er met anderen over als je je zorgen maakt. Bijvoorbeeld met andere ouders of met de pedagogisch medewerker van de kinderopvang. Je kunt je zorgen ook bespreken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige bij de Jeugdgezondheidszorg of met de huisarts. Of neem contact op met een logopedist in de buurt.

Meer over taal en taalachterstand

  • Kindentaal.nl
  • Fiona vertelt in dit filmpje hoe je je baby of peuter kan helpen bij het leren van taal. Ook zie je hoe een andere ouder dit aanpakt:

De youtube video wordt niet getoond omdat de cookies niet zijn geaccepteerd. Ga naar https://www.youtube-nocookie.com/embed/75vmhSYYG6U?rel=0 om hem alsnog te bekijken.