Puber
Studiekosten mood picture

Studiekosten

Als je kind gaat studeren, komt daar veel bij kijken. Zeker ook op financieel gebied. Welke uitgaven en inkomsten kun je verwachten en wat kan je kind doen als je meer uitgaven dan inkomsten hebt?

Uitgaven

Studeren kost veel geld. Naast collegegeld, moet je rekening houden met kosten voor levensonderhoud en verzekeringen. Gaat je kind op kamers, dan is huur een grote kostenpost. Als ouder kun je soms je studerende kind ondersteunen door maandelijks een bedrag te geven.
Kijk voor meer informatie over kosten tijdens studeren op Nibud.nl.

Inkomsten

Ben je ingeschreven bij het mbo, hbo of de universiteit, dan kun je studiefinanciering krijgen. Dat bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, rentedragende lening, studentenreisproduct (OV-kaart) en collegegeldkrediet (alleen voor hbo en universiteit). Iedere student krijgt een basisbeurs. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kan je kind een aanvullende beurs krijgen.
Je kunt kijken of je kind huurtoeslag of zorgtoeslag kan krijgen.
Kijk op DUO.nl voor meer informatie over studiefinanciering.

Lenen

Studenten kunnen een lening afsluiten. Je kind bepaalt, tot een maximum, zelf het leenbedrag. Het maximum bedrag is afhankelijk van de opleiding (mbo, hbo, wo), de woonsituatie (thuis, uit) en de hoogte van de aanvullende beurs.

Na de studie moet je kind de lening (studieschuld) in maximaal 15 of 35 jaar met rente terugbetalen. In het jaar dat je kind begint met aflossen, wordt het rentepercentage voor 5 jaar vastgesteld. Je kind betaalt dus 5 jaar lang hetzelfde bedrag aan rente en aflossing. Na die 5 jaar wordt het rentepercentage opnieuw vastgesteld. Daardoor verandert het bedrag dat je kind aan rente en aflossing betaalt elke 5 jaar. Bekijk de actuele rentestanden op DUO.nl.