Voor professionals
Juni 2023 mood picture

Juni 2023

DIY Van Wiechen en andere vernieuwingen app

Het heeft even geduurd maar we kunnen weer een aantal nieuwe functionaliteiten noemen die zijn toegevoegd aan de GroeiGids app.

De Do-it-yourself van Wiechen filmpjes van TNO zijn nu ook in de GroeiGids app te zien. Deze filmpjes geven ouders inzicht in hoe je de ontwikkeling van je kind kunt volgen. Ouders kunnen bij het toevoegen van een mijlpaal in het groeipad het filmpje bekijken en vinden de filmpjes ook terug in het nieuwe ontwikkelingsoverzicht in de app (onder gezondheid).

Het is in de laatste versie van de app weer net als voorheen mogelijk om een video die je hebt toegevoegd aan je groeipad ook te bekijken in het groeialbum d.m.v. een QR-code.

Verder hebben we een aantal punten kunnen oppakken uit het  toegankelijkheidsrapport en begint de tekst bij typen altijd met een hoofdletter (een veelgehoorde wens van gebruikers).

Tot slot is in de app is een ‘Gewichtsverlies bij borstvoeding’ groeicurve  toegevoegd waarmee je als ouder kan zien of je kindje in de eerste 2 weken na geboorte niet teveel gewicht verliest. Zie verderop in deze nieuwsbrief meer hier over.

 Gewichtsverliescurve in de GroeiGids app

In samenwerking met TNO is in de GroeiGids app een groeicurve  toegevoegd waarmee je als ouder kan zien of je kindje in de eerste 2 weken na geboorte niet teveel gewicht verliest en voldoende groeit. Deze curve is alleen voor kinderen die borstvoeding krijgen. Een handige tool voor ouders (en kraamverzorgenden) om de groei in de eerste weken te monitoren.

Het is normaal dat pasgeborenen in de eerste dagen na de geboorte gewicht verliezen. Na gemiddeld zeven dagen is het geboortegewicht weer bereikt. Soms komt het echter voor dat een baby te weinig borstvoeding binnenkrijgt. Het is daarom belangrijk het gewichtsverlies in de eerste week goed te controleren

Valt een baby te veel af, dan kan dit een indicatie voor uitdroging zijn. Uitdroging kan tot zeer ernstige complicaties leiden.

Uitleg groeicurve borstgevoede baby’s

Op de verticale as van het groeidiagram staat het ‘procentuele gewichtsverlies’. Dit is de gewichtsverandering als percentage van het geboortegewicht. Bij 95% van de baby’s valt het gewichtsverlies in het groene gebied van de grafiek. Valt het gewichtsverlies van een baby buiten dit groene gebied, dan is alertheid geboden.

Stoppen deel papieren GroeiGidsen

GroeiGids heeft besloten per 2024 alleen nog door te gaan met het drukken van de papieren gidsen 0-4 Nederlands en Engels. Al enige jaren  zien we een terugloop in afname van papieren gidsen en hoge papierprijzen en drukkosten. Daarnaast vraagt het up-to-date houden van de gidsen en de logistieke verspreiding veel tijd. Nu we de redactie moeten gaan voeren op de content op de website (voorheen een gedeelde verantwoordelijkheid met Opvoedinformatie NL) zal de focus van GroeiGids komen te liggen op zoveel mogelijk digitaal op maat aanbieden van informatie aan (aanstaande) ouders. Digitaal via GroeiGids.nl en op maat via de GroeiGids app pushberichten, nieuwsbrieven en de ouderchat.

 VeiligheidNL

De Veilig Opgroeien aanpak is sinds kort dé aanpak op het gebied van letselpreventie bij jonge kinderen. Daarmee vervangt VeiligheidNL de Veilig Groot Worden methodiek. De nieuwe aanpak helpt ouders de ontwikkeling van hun kind goed in te schatten én geeft ze passend advies om te beschermen en te versterken. Uit onderzoek blijkt dat ouders het kunnen van hun kind onderschatten en het kennen van hun kind overschatten. Hierdoor nemen ze te laat of geen maatregelen en houden ze geen passend toezicht. Dit inzicht in combinatie met de wensen en behoeften uit de praktijk vormen de basis voor de nieuwe aanpak.

Ouders kunnen op de website van VeiligheidNL onder meer een mijlpalen-check invullen (voor kinderen t/m 3 jaar), waarna ze via de advies en tips op maat krijgen.

De vernieuwde aanpak is ook doorgevoerd in de themaberichten die ouders via de GroeiGids app ontvangen. Je leest hier meer over de vernieuwde aanpak en welke tools er beschikbaar zijn voor professionals.

Ontwikkelingen GroeiGids webcontent

Opvoeden.nl gaat per 1 september stoppen, wat betekent dat de content die wij gezamenlijk met het NJi ontwikkelden dan alleen nog op groeigids.nl te vinden is. Om op de nieuwe situatie aan te sluiten hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd. Allereerst hebben we een nieuwe website gebouwd, waarop ook content beheerd kan worden. De content zal ontwikkeld en beheerd worden door onze eigen GroeiGids redactie. De technische basis voor de website staat inmiddels en we zijn van start met het  maken van  een meer overzichtelijk, beheersbaar, toegankelijk contentpakket.  Een behoorlijke klus, we houden jullie graag via de nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang en wanneer de nieuwe site live is.

Ook hebben we een ‘handout’ ontwikkeld die JGZ/GGD-organisaties handvatten moet bieden voor het inrichten van de eigen website. Om zo de verwijzing/ verbinding met GroeiGids te optimaliseren. Alle samenwerkende GGD/ JGZ organisaties ontvangen deze handout per mail. Ben je ook geïnteresseerd hoe je nog beter naar GroeiGids kunt verwijzen op de organisatie website? Neem contact op via info@groeigids.nl en we sturen je de handout graag toe.

Overgang naar GGDGHOR

In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat GroeiGids samen met JouwGGD over zullen gaan naar GGDGHOR. Dit om beide platforms en de doorontwikkeling hiervan nog beter landelijk te kunnen borgen.

De geplande datum voor de overgang van de GroeiGids (en JouwGGD) was 1 juli, maar deze wordt uitgesteld vanwege een aantal personele, financiële en contractuele zaken die we nog verder moeten onderzoeken of aanscherpen. Zoals de nieuwe tariefstructuur voor beide diensten. We blijven doorgaan met alle voorbereidende werkzaamheden en zodra er meer bekend is over een nieuwe datum, zullen we deze delen.