Zwanger
Erkenning kind mood picture

Erkenning kind

Zijn jullie getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan zijn jullie voor de wet automatisch de ouders en krijgen jullie samen het ouderlijk gezag. Dat betekent dat jullie de verantwoordelijkheid hebben voor jullie kind.

Erkenning door vader

Zijn jullie niet getrouwd en hebben jullie ook geen geregistreerd partnerschap met elkaar? Dan moet de vader het kind erkennen bij de gemeente. Hij heeft hiervoor toestemming nodig van de moeder. Een man hoeft overigens niet de biologische vader te zijn van het kind om het kind toch te erkennen.

Door erkenning wordt de vader de wettelijke ouder en krijgt hij daarmee de onderhoudsplicht en een erfrechtelijke band met het kind. Ook heeft de vader door erkenning het ouderlijk gezag over het kind. Dit gezag houdt in dat de vader rechtshandelingen kan verrichten namens het kind, zoals het zetten van een handtekening op officiële documenten. Erkenning kan zowel voor de geboorte als na de geboorte van het kind. Je kunt dit bijvoorbeeld tegelijk regelen met de aangifte van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente.

Erkenning door de duo-moeder

Als duo-moeder (meemoeder) kun je door erkenning het ouderlijk gezag krijgen over je kind. Dit kan bijvoorbeeld bij de geboorteaangifte, maar ook al voor de geboorte. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Erkenning ongedaan maken

Het is alleen mogelijk om de erkenning te vernietigen als de erkenner niet de biologische vader is. De moeder, het kind, de erkenner van het kind en het Openbaar Ministerie kunnen bij de rechtbank een verzoek tot vernietiging indienen. De biologische vader kan niet zelf een verzoek tot vernietiging indienen wanneer een andere man het kind heeft erkend.