Basisschoolkind
Leren lezen mood picture

Leren lezen

In groep 2 van de basisschool wordt je kind al voorbereid op het leren lezen. Je kind leert letters herkennen en doet allerlei taalspelletjes. In groep 3 gaan de meeste kinderen echt beginnen met lezen.

Voorbereiden op leren lezen

Als je kind ongeveer 6 maanden is, begint de taalontwikkeling vanzelf. Leren praten is al een voorbereiding op leren lezen. Bijna elk kind wil op een bepaald moment leren lezen. Dat begint met interesse voor letters.

Zo help je je kind bij het leren van taal:

 • Praat veel met je kind. Geef hem of haar de ruimte om te vertellen en vragen te stellen.
 • Lees veel voor en vertel je kind verhalen. Laat je kind vragen stellen over het verhaal.
 • Leer je kind liedjes en rijmpjes. Doe samen taalspelletjes.

Kleuters leren klanken en letters

Je kind leert in groep 1 en 2 letters herkennen en benoemen. Aan het einde van groep 2 kent een kind gemiddeld twaalf letters.
Je kunt thuis spelletjes doen waarin je kind klanken leert verbinden met letters:

 • “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint met een s.” Noem de letters niet bij hun naam, maar spreek de klank uit. Zeg dus niet ‘es’ maar ‘sss’.
 • Woordenrij: de een zegt een woord en de volgende zegt een woord dat begint met de laatste letter van het eerste woord, bijvoorbeeld: auto – ooievaar – ruit – telefoon – niks – schelp.
 • Woorden in lettergrepen hakken, zoals de namen van familieleden. Klap erbij in je handen. Bijvoorbeeld: we gaan naar o-ma.
 • Woorden hakken en plakken met klanken, zoals: pak je j-a-s.
 • Geef elkaar tijdens het bekijken van een prentenboek opdrachten. Bijvoorbeeld: zoek een plaatje dat begint met een ‘m’.
 • Rijmwoorden: noem samen zo veel mogelijk woorden die rijmen.
 • Spelend bezig zijn met letters: een boodschappenlijst maken, een kaart ‘schrijven’ of letters intikken en noemen op de telefoon.

Leren lezen vanaf groep 3

Vanaf groep 3 oefenen kinderen met de basis van het lezen. Ze leren steeds sneller lezen en gaan ook meer begrijpen van wat ze lezen.

 • Lees samen met je kind een boek, waarbij je om de beurt een stukje leest.
 • Het is belangrijk dat je kind lezen leuk vindt, het hoeft niet lang te duren.
 • Geef je kind af en toe een compliment. Dat is belangrijk voor de motivatie. Zo krijgt je kind plezier in lezen.

Begrijpend lezen

Vanaf groep 4 leert je kind ook ‘begrijpend lezen’. Dit betekent dat je kind begrijpt wat hij of zij leest, het kan navertellen of er vragen over kan beantwoorden. Je kind kan beter begrijpend lezen als hij of zij veel woorden kent. Blijf dus vooral veel met je kind praten. Geef regelmatig uitleg over wat je kind meemaakt. Het is een goed idee om samen op stap te gaan. Hoe meer je kind meemaakt, hoe meer hij of zij herkent en hoe beter je kind begrijpt waar verhalen over gaan.

AVI-niveaus

Het leesniveau wordt AVI genoemd. Hoe makkelijker kinderen lezen, hoe hoger het AVI-niveau.

 • Er zijn 12 AVI-niveaus. Het laagste AVI-niveau is Start. Dat is het niveau van kinderen die nét begonnen zijn met lezen.
 • Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen.
 • Tussen AVI-Start en AVI-Plus liggen 10 AVI-niveaus: M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7.
 • ‘M’ betekent ‘midden’ en ‘E’ betekent ‘eind’.
 • De cijfers 3 tot en met 7 geven aan in welke groep dat niveau gemiddeld wordt bereikt
 • Een AVI-niveau E5 wordt dus gemiddeld aan het einde van groep 5 behaald.
 • En een AVI-niveau M7 wordt gemiddeld halverwege groep 7 behaald.

Ieder kind heeft zijn eigen tempo! Het kan dus zijn dat jouw kind op een ander niveau leest dan hierboven staat. Op Zwijsen.nl lees je meer over lezen op AVI-niveau.

Naar de bibliotheek

Je kunt je kind gratis lid maken van de bibliotheek. Bij de meeste bibliotheken lenen kinderen tot 18 jaar boeken gratis. Kijk op de website van de bibliotheek voor meer informatie over abonnementen en hoe je lid wordt. Is er bij jou in de buurt geen bibliotheek? Dan rijdt er misschien wel een boekenbus of bibliobus.

Elke bibliotheek heeft een aparte afdeling voor kinderboeken. Voor de allerjongsten zijn er natuurlijk prentenboeken, voorleesboeken en luisterboeken. Voor basisschoolleerlingen zijn er leesboeken op alle niveaus. Veel bibliotheken hebben ook een ‘makkelijk lezen plein’ (MLP) met leuke boeken voor kinderen, die meer moeite hebben met lezen.

In de bibliotheek leen je ook informatieve boeken over bijvoorbeeld vogels, treinen en muziek. Kinderen kunnen er alles vinden wat ze nodig hebben voor spreekbeurten, werkstukken en projecten.

Er zijn ook dvd’s, cd’s en computerspellen te leen. Je kunt er tijdschriften bekijken, op een computer dingen opzoeken en naar voorleesmiddagen. Soms zijn er ook voorstellingen voor kinderen.

Tips om lezen aan te moedigen

 • Ga regelmatig met je kind naar de bibliotheek. Bijvoorbeeld elke vrijdag. Als je kind wat ouder is, kan hij of zij zelf naar de bibliotheek.
 • Laat je kind zelf boeken kiezen; voorleesboeken en boeken om zelf te lezen. Zo leert je kind al vroeg dat boeken leuk zijn.
 • Blijf zo lang mogelijk voorlezen.
 • Kan je kind eenmaal zelf lezen, laat hem of haar dan ook eens een verhaaltje aan jou voorlezen.
 • Het is ook leuk om samen te lezen en van een verhaal te genieten.