Peuter
Een basisschool kiezen mood picture

Een basisschool kiezen

Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig, maar de meeste kinderen gaan al vanaf vier jaar naar de basisschool. Het is belangrijk om op tijd op zoek te gaan naar een school die past bij je kind en bij jouw opvoeding. Meld je kind op tijd aan, want sommige scholen hebben een wachtlijst. Je kan je kind aanmelden vanaf dat het 3 jaar oud is.

Schoolsoorten

Je kunt als ouders kiezen uit verschillende vormen van onderwijs: openbare scholen en bijzondere scholen. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen. Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Bijzondere scholen mogen kinderen weigeren als ouders het niet eens zijn met deze overtuiging, Openbare scholen mogen kinderen alleen weigeren als ze vol zijn.

Meer informatie over de verschillende vormen van onderwijs is te lezen op Oudersenonderwijs.nl. En kijk op de website van de school als je wil weten wat voor soort school het is en welke ideeën zij hebben over onderwijs.

Onderwijsmethode

Naast verschillende vormen van onderwijs, kent Nederland ook vrijheid van onderwijs. Dit betekent dat de manier van lesgeven per basisschool kan verschillen. Sommige scholen geven les volgens een bepaalde opvoedings- en onderwijsmethode, zoals Montessori, Jenaplan, Dalton of Freinet. Natuurlijk stelt de overheid wel een aantal kwaliteitseisen. De onderwijsinspectie controleert of alle basisscholen aan die eisen voldoen. Op Oudersenonderwijs.nl kun je meer lezen over deze verschillende methoden.

Een goede schoolkeuze maken

Om een goede schoolkeuze te maken, is het goed om over het volgende na te denken.

  • Welk soort onderwijs past het best bij je kind en bij je eigen aanpak?
  • Zoek je een school met een bepaald geloof of juist niet?
  • Hoe ver ligt de school van jullie huis?
  • In wat voor buurt staat de school? Hoe is het verkeer rondom de school?
  • Is er een buitenschoolse opvang? Hoe ver ligt die van de school af?
  • Wat is op deze school de onderwijsmethode? Wordt er vooral klassikaal lesgegeven of in kleine groepjes?
  • Wordt er gewerkt met voor- en vroegschoolse programma’s?
  • Is er extra zorg voor ‘achterblijvers’ en kinderen die heel snel leren?
  • Wat wordt er van ouders verwacht? Hoe worden ouders betrokken bij de school?
  • Wat zijn ervaringen van andere ouders met deze school?

Ben je op zoek naar scholen of wil je scholen met elkaar vergelijken? Kijk dan op Scholenopdekaart.nl of kijk op Oudersenonderwijs.nl voor hulp bij het kiezen van een basisschool. Je kunt natuurlijk ook de websites van verschillende scholen bekijken voor meer informatie of een afspraak maken met de directeur van de school.

Aanmelden basisschool

De regels en afspraken voor het aanmelden en plaatsen van nieuwe leerlingen verschillen per gemeente. Kijk op de website van jouw gemeente hoe het bij jou in de buurt geregeld is.

Heb je een geschikte basisschool gevonden? Neem dan contact op met de school om je kind aan te melden. Wees er op tijd bij, want het kan voorkomen dat de school vol is en een wachtlijst heeft. Als je je kind hebt aangemeld, beslist het schoolbestuur of je kind wordt toegelaten. Lees meer over aanmelding en toelating op Oudersenonderwijs.nl.