Peuter
Voorschoolse educatie mood picture

Voorschoolse educatie

Een goede start op school is erg belangrijk. Om ieder kind een kans te geven op een goede start mogen sommige kinderen vanaf twee jaar voorschoolse educatie volgen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer kinderen thuis weinig of geen Nederlands leren praten of extra hulp nodig hebben. Het is geen aparte voorschool, maar betekent dat je kind meer dagdelen naar een speelleergroep mag. Er is dan extra aandacht voor taal, zodat kinderen beter zijn voorbereid op de basisschool. De leidsters hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar. Zij krijgen extra begeleiding op de speelleergroep (vroeger peuterspeelzaal genoemd) waar alle peuters in Nederland heen kunnen. Voorschoolse educatie kan ook gegeven worden op het kinderdagverblijf. De jeugdgezondheidszorg kan een kind vanaf 1½ jaar een ‘voorschoolindicatie’ of ‘voorschooladvies’ geven. Met dit advies kunnen kinderen vanaf 2 jaar vier dagdelen (16 uur) naar de speelleergroep. Gemeenten bepalen welke kinderen deze extra uren krijgen.

Als je kind naar de basisschool gaat, brengt de leidster van de speelleergroep verslag uit. Zo kan je kind goed verder leren. De begeleiding loopt door in groep één en twee. Het heet dan vroegschoolse educatie. De gemeente bepaalt of je kind hiervoor in aanmerking komt. Je kunt je kind hiervoor aanmelden via de Jeugdgezondheidzorg. Meer informatie over voor- en vroegschoolse educatie is te lezen op Rijksoverheid.nl.

Wat leert je kind bij voorschoolse educatie?

Voorschoolse educatie draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Er is aandacht voor taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Je kind leert bijvoorbeeld al spelend de Nederlandse taal. Zo kan je kind de achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool. De voorschoolse educatie wordt gegeven door speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers.

Hoe kun je zelf je kind goed voorbereiden?

Als ouder kun je meehelpen bij de ontwikkeling van je kind door voor te lezen, te spelen, te tekenen en te zingen. Door met je kind te praten (in je eigen taal) over de dagelijkse dingen leert je kind steeds meer woorden. Dat is belangrijk voor je kind wanneer het naar school gaat. Praat bijvoorbeeld over wat er op de peuterspeelzaal, voorschool of het kinderdagverblijf is gebeurd.

In dit filmpje vertelt Fiona hoe je jouw kind kunt helpen bij het leren van taal: