Puber
Examen mood picture

Examen

Aan het eind van de middelbare school doet je puber examen. Er zijn verschillende toetsweken en opdrachten of werkstukken, die je kind in het laatste jaar of de twee laatste jaren maakt. Daarna is er in mei het centraal eindexamen. Op alle scholen worden dan tegelijkertijd dezelfde examens gedaan. Deze periode is spannend voor je zoon of dochter, maar ook voor jou. Er is misschien wat extra stress in huis. Als ouder kun je je kind helpen en steunen.

Leren voor het eindexamen

Je kind weet inmiddels hoe hij of zij het best de leerstof onder de knie krijgt. Laat je examenkandidaat daarom zoveel mogelijk op zijn of haar eigen manier studeren. Je kunt natuurlijk wel het examenrooster bekijken. Zo weet je wanneer je kind examen moet doen in welk vak. Sommige kinderen vinden het prettig als je helpt met overhoren. Dit kun je bijvoorbeeld doen door examenvragen voor te leggen uit oude examens. Hier kan je kind zelf ook mee oefenen.

Vraag niet steeds hoe het gaat. Zeg tegen je kind dat je er voor hem of haar bent als er vragen of zorgen zijn tijdens het leren. Een rustige plek helpt je kind om zich beter te concentreren. Ook een goede sfeer in huis is daarbij belangrijk.

Examenangst en prestatiedruk

Veel jongeren hebben last van examenangst. Ze vinden het eindexamen heel spannend en voelen zich zenuwachtig. Ze zijn misschien bang dat ze het niet zullen halen. Dit leidt vaak tot stress. Je kind kan ook stress krijgen van een hoge prestatiedruk. Als ouder verwacht je misschien dat je kind thuiskomt met hoge cijfers. Soms verwacht een kind dat van zichzelf. Reageer niet te veel op hoge of lage cijfers. Vergelijk je kind ook niet met andere leerlingen. Elk kind is anders, heeft zijn of haar eigen tempo, sterke punten en uitdagingen.

Geef je kind vooral complimenten over hoe goed hij of zij bezig is met de voorbereidingen van het examen. Vertel je kind hoe trots je op hem of haar bent.

Ontspanning tussen examens

Je puber studeert waarschijnlijk hard voor de examens. Ontspanning is net zo belangrijk als alle inspanningen.

  • Beweging en gezonde voeding helpen dat de hersens van je kind goed kunnen werken.
  • Moedig je zoon of dochter aan om zich te ontspannen. Een leuk uitstapje of bijvoorbeeld lekker uitwaaien op het strand kan goed helpen tegen de spanning.
  • Je kunt je kind een beetje meer verwennen dan normaal, bijvoorbeeld door het lievelingseten van hem of haar klaar te maken.
  • Wees soepel met de taken die je puber normaal in huis heeft. Even niet te hoeven helpen met klusjes kan de examenstress en tijdsdruk een beetje lichter maken.
  • Geef je kind een compliment als hij of zij een goed evenwicht vindt tussen werk en ontspanning.
  • Maak afspraken over hoe laat je kind stopt met leren en gaat slapen.
  • Een uurtje chillen na een examen, voordat je kind weer gaat leren voor het volgende, is ook een goede afspraak.

Social media in de examenperiode

De smartphone is voor je puber belangrijk om contact te hebben met klasgenoten. Even overleggen over de leerstof of hoe het examen is gegaan. Het kan dat social media heel veel tijd in beslag neemt. Of de bliepjes van binnenkomende berichten halen je kind te veel uit zijn of haar concentratie. Spreek dan momenten af waarop je puber zijn smartphone gebruikt. Bijvoorbeeld na een uur leren tien minuten door de berichten van vrienden scrollen.

Meer tips rond het examen

Kijk voor meer informatie over examens en tips op Oudersenonderwijs.nl.