Basisschoolkind
Verstandelijke ontwikkeling mood picture

Verstandelijke ontwikkeling

Kinderen leren de hele dag. Natuurlijk leert je kind veel op school. Maar zeker ook tijdens het spelen. En kinderen leren vooral veel van hun ouders. Jij bent hun grote voorbeeld!

Waarom kunnen kinderen leren?

Kinderen maken van alles mee. Daardoor gaan ze steeds meer onthouden: hun geheugen groeit.

Kinderen kunnen leren, doordat:

 • hun hersenen zich steeds beter ontwikkelen door wat ze meemaken (hun ervaringen);
 • ze kennis kunnen opnemen in hun hersenen;
 • ze deze kennis kunnen onthouden.

Hoe leren kinderen?

Kinderen leren door dingen uit te proberen, bijvoorbeeld door hun telefoon te testen.

Ze leren ook doordat ze mensen om zich heen dingen zien doen. Ze bekijken hen en gaan hen daarna nadoen.

In de loop van de basisschool leert je kind steeds meer over taal. Hij of zij leert ook manieren om dingen te onthouden: hardop nazeggen, groepjes van dingen maken die bij elkaar horen, enzovoort.

Ook kan je kind zich steeds beter iets in gedachten voorstellen: als ik nu op die stoel klim, zou ik er dan wél bij kunnen? Uit verschillende oplossingen kiest je kind de beste, probeert die, en heeft geleerd.

Help je kind leren

Geef je kind de kans om veel uit te proberen en geef uitleg en informatie. Vraag je kind ook eens om iets uit te leggen. Geef zo goed mogelijk antwoord op vragen.

Kinderen willen graag leren. Ze verbazen zich vaak over wat er om hen heen gebeurt. Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe waterleiding in de straat gelegd. Let op deze momenten van verwondering en praat daar samen over. Leg uit en help je kind zo nodig om verbanden te leggen: “Het water gaat dan door die buis naar onze kraan.” Het is ook goed om denkvragen te stellen: “Waar zou het water naartoe gaan?”

Hoe je kind zich verstandelijk zal ontwikkelen, is niet makkelijk te voorspellen. Ieder kind leert in zijn eigen tempo.

Groep 1 en 2

Kinderen van deze leeftijd hebben nog veel fantasie. Hun gedachten kloppen niet altijd met de werkelijkheid. Daarom is een kleuter nog te jong voor de echte leervakken op school. Maar in de kleutergroepen leert je kind op een speelse manier al heel veel.

 • Kinderen leren door dingen uit te proberen en ook door veel te vragen. Je kind leert steeds meer over taal.
 • Ze denken na over oorzaak en gevolg: als je het water daar in doet, gaat het wiel draaien.
 • Ze gaan sorteren wat bij elkaar hoort, bijvoorbeeld alle blauwe dingen en alle rode dingen bij elkaar. Vervolgens kunnen ze die dingen tellen.
 • Ze leren nu stap voor stap tellen en soms leren ze al wat cijfers.
 • Ze ontdekken wat je allemaal met schrijven kunt doen: een kaartje versturen, een boodschappenlijst maken en je naam ergens opzetten. Langzamerhand krijgen kinderen het besef dat letters betekenis hebben.

Aan het eind van groep 2 bekijken de leerkrachten of je kind over kan naar groep 3.

Groep 3, 4 en 5

Tussen 6 en 9 jaar leren kinderen geleidelijk aan lezenschrijven en rekenen.

 • Je kind kent letters, cijfers en leert symbolen als +, -,= en x.
 • Je kind kan steeds beter rekenen en gaat logisch denken: wat gebeurt er als ik dat doe?
 • Ook kan je kind steeds beter verbanden leggen.
 • Je kind kan zich steeds beter dingen in gedachten voorstellen, bijvoorbeeld iets dat hij of zij wil  tekenen, of wat er in het verhaaltje komt dat je kind wil schrijven.

Groep 6, 7 en 8

Op deze leeftijd leren kinderen steeds beter zelfstandig werken en zelf problemen oplossen. Ze krijgen in meer dingen interesse en hun geheugen groeit.

 • Kinderen verzinnen zelf symbolen en kunnen plattegrondjes tekenen. Dit heeft al te maken met wiskunde.
 • Je kind kan nu eigenlijk ieder schoolvak leren. Hoe snel dat gaat, hangt ook af van aanleg. Sommige kinderen leren makkelijker dan andere kinderen.
 • Wat je thuis doet heeft ook invloed. Activiteiten als voorlezen, uitstapjes maken, gezelschapsspelletjes doen en op de computer werken, zijn goed voor de denkontwikkeling van je kind.
 • Geef je kind de kans om dingen te ontdekken, geef antwoord op vragen en praat veel met elkaar.