Basisschoolkind
Verstandelijke ontwikkeling mood picture

Verstandelijke ontwikkeling

Kinderen leren de hele dag dingen. Zeker ook tijdens het spelen. Natuurlijk leert je kind ook op school veel. Maar kinderen leren ook zeker veel van hun ouders.

Waarom kunnen kinderen leren?

Kinderen maken van alles mee. Daardoor gaan ze steeds meer onthouden: hun geheugen groeit.

Kinderen zijn in staat om te leren, doordat:

 • hun hersenen zich door wat ze meemaken (hun ervaringen) steeds beter ontwikkelen;
 • ze kennis kunnen opnemen in hun hersenen;
 • ze deze kennis kunnen onthouden.

Hoe leren kinderen?

Kinderen leren door dingen uit te proberen, bijvoorbeeld door hun mobieltje uit te testen.

Ze leren ook doordat ze mensen om zich heen dingen zien doen. Ze bekijken hen en gaan hen daarna nadoen.

In de loop van de basisschool leert je kind steeds meer over taal en leert het manieren om dingen te onthouden: hardop nazeggen, groepjes van dingen maken die bij elkaar horen, enzovoort.

Ook kan je kind zich steeds beter iets in gedachten voorstellen: Als ik nu op die stoel klim, zou ik er dan wél bij kunnen? Uit verschillende oplossingen kiest je kind de beste, probeert die uit, en heeft geleerd.

Wat kun je als ouder doen?

Geef je kind de kans om veel uit te proberen en geef uitleg en informatie. Of vraag je kind om iets uit te leggen. Geef ook zo goed mogelijk antwoord op vragen.

Kinderen zijn leergierig en verbazen zich vaak over wat er om hen heen gebeurt. Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe riolering gemaakt. Let op deze momenten van verwondering en praat daar met elkaar over. Leg uit en help je kind zo nodig om verbanden te leggen: ‘Het water gaat dan door die buis naar onze kraan.’ Het is ook goed om denkvragen te stellen: ‘Waar zou het water naartoe gaan?’

Hoe je kind zich verstandelijk zal ontwikkelen, is nog niet zo gemakkelijk te voorspellen. Ieder kind leert in zijn eigen tempo.

Groep 1 en 2

Kinderen van deze leeftijd hebben nog veel fantasie. Hun gedachten kloppen niet altijd met de werkelijkheid. Daarom is een kleuter nog te jong voor echte leervakken op school. Op een speelse manier leert je kind wel heel veel.

 • Kinderen leren door dingen uit te proberen en ook door veel te vragen. Je kind leert steeds meer over taal.
 • Ze denken na over oorzaak en gevolg: Als je het water daar in doet, gaat het wiel draaien.
 • Ze gaan sorteren wat bij elkaar hoort, bijvoorbeeld alle blauwe dingen en alle rode dingen bij elkaar. Vervolgens kunnen ze die dingen tellen.
 • Ze leren nu stap voor stap tellen en soms leren ze al enkele cijfers.
 • Ze ontdekken wat je allemaal met schrijven kunt doen: een kaartje versturen, een boodschappenlijst maken en je naam ergens opzetten. Langzamerhand krijgen ze het besef dat er letters zijn.

Aan het eind van groep 2 bekijkt de school of je kind over mag naar groep 3.

Groep 3, 4 en 5

Tussen 6 en 9 jaar leren kinderen geleidelijk aan lezenschrijven en rekenen.

 • Je kind kent letters, cijfers en leert symbolen als +, -, x.
 • Je kind kan steeds beter rekenen en gaat logisch denken: Wat gebeurt er als ik dat doe?
 • Ook kan je kind steeds beter verbanden leggen.
 • Je kind kan zich verder steeds beter dingen in gedachten voorstellen, bijvoorbeeld iets dat het wil gaan tekenen, of wat er in het verhaaltje komt dat het wil gaan schrijven.

Groep 6, 7 en 8

Op deze leeftijd leren kinderen steeds beter zelfstandig werken en zelf problemen oplossen. Ze krijgen een bredere interesse en het geheugen groeit.

 • Het vermogen om abstract te denken groeit. Nu gaat je kind bijvoorbeeld steeds ingewikkelder symbolen snappen: op de spelcomputer betekent een bepaald tekentje ‘springen’ en een pijl geeft de richting aan.
 • Kinderen verzinnen ook zelf symbolen en kunnen plattegrondjes tekenen. Dit heeft al te maken met wiskunde.
 • Je kind kan nu eigenlijk ieder schoolvak leren. Hoe snel dat gaat, hangt ook af van aanleg. Sommige kinderen leren gemakkelijker dan andere kinderen.
 • Wat je thuis doet heeft ook invloed. Activiteiten als voorlezen, uitstapjes maken, gezelschapsspelletjes doen en op de computer werken, zijn goed voor de denkontwikkeling van je kind.
 • Geef je kind de kans om dingen te ontdekken, geef antwoord op vragen en praat veel met elkaar.