Ouderschap
Verlof voor ouders mood picture

Verlof voor ouders

In Nederland zijn er verschillende vormen van verlof voor ouders. Dit verlof neem je op als je bijvoorbeeld extra tijd nodig hebt voor de zorg voor je kind, of als je kind plotseling ziek is.

Zwangerschapsverlof en geboorteverlof

Iedere zwangere vrouw heeft recht op in totaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor en na de bevalling. Als partner krijg je na de bevalling vijf dagen kraamverlof. Per 1 juli 2020 kun je als partner in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Je hebt dan recht op een uitkering van maximaal 70% van het dagloon.

Ouderschapsverlof

Als je de zorg draagt voor een kind dat jonger is dan acht jaar en deze zorg met je werk wilt combineren, kun je ouderschapsverlof opnemen. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden.

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is verlof dat je opneemt als zich een ernstig probleem voordoet. Bijvoorbeeld wanneer je kind plotseling ziek is en je het moet verzorgen of als je met je kind naar de huisarts of het ziekenhuis moet.

Kortdurend en langdurig verlof

Kortdurend en langdurig verlof neem je op als je kind, partner of ouder ziek is en je de zorg op je neemt. Kortdurend verlof neem je bijvoorbeeld op als je kind in het ziekenhuis wordt opgenomen. Langdurig verlof kun je alleen opnemen als het gaat om een ernstige, levensbedreigende ziekte.

Kijk voor meer informatie over de verschillende vormen van verlof op Rijksoverheid.nl.